Toggle menu

začiatok výstavby:
5/2016

koniec výstavby:
5/2018

Byty

VYBERTE SI VILU A POSCHODIE

D 3
POSCHODIE Č. 3
POČET VOĽNÝCH BYTOV: 3
*vizualizácie sú informatívne
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

vyberte si byt

BYT A301 | 3 IZBY| VOĽNÝ
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4
VIAC INFO
ODPORUČIŤ
Dohodnúť stretnutie